… countdown…

Wrocławski Rynek

0
(0)

Dawno nie było dronowego wpisu, więc pora to zmienić.

Po wieczorze wyborczym polatałem trochę nad wrocławskim Rynkiem. Mało ludzi, więc bezpiecznie i zgodnie z przepisami.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Dodaj komentarz