… countdown…

Orange Flex

0
(0)

Właśnie dostałem „pozdrowienia” od Orange.

Screenshot z aplikacji pocztowej. Mail od Orange Flex z informacją o wyłączeniu planu za 30 zł z pakietem 30 GB i propozycja przejścia na plan za 35 zł z pakietem 45 GB.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Dodaj komentarz