… countdown…

ePUAP

0
(0)

Jeżeli:

  • masz problem z niskim ciśnieniem,
  • potrzebujesz adrenaliny,
  • niestraszne Ci wyzwania,

to spróbuj wysłać pismo przez ePUAP za pomocą Safari pod macOS. Ciągle jakiś błąd. Nie miałem czasu na zgłębianie problemu i zmieniłem biurko i komputer.

Podejście (n+1). – tym razem Windows i Opera GX. Bez problemu.

Nie tędy droga. Nie tędy droga.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Dodaj komentarz