… countdown…

Wzrost VO2max

0
(0)

Kolejny mały krok zrobiony – wzrost VO2max.

Dzisiejszy trening (piramidy) był męczący i, muszę to przyznać, chyba pierwszy raz zaliczyłem trening w takie formie. Znaczy takie ćwiczenia.

Dane dotyczące wagi, tętna, VO2max oraz graficzne przedstawienie treningu - screenshot z serwisu intervals.icu

Najważniejsze, że forma rośnie.

Zdjęcie przedstawiające licznik rowerowy Garmin z widoczną informacją o nowej wartości VO2max

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Dodaj komentarz