… countdown…

Podsumowanie maja 2024.

0
(0)

Garmin Connect donosi:

  • aktywności: 33
  • dystans: 557.75 km
  • czas: 30:37:46

Natomiast Strava uprzejmie informuje:

  • aktywności: 49
  • dystans: 589 km
  • czas: 37h

Różnica wynika z rejestrowania spacerów 🍎⌚️ a te aktywności nie są wysyłane do GC.

Porównując dane dotyczące stanu wytrenowania:

  • VO2max: 43➡️46
  • FTP: 172➡️193
  • FTP (W/kg): 2.21➡️2.53

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Dodaj komentarz